Επιμέρους Εργασίες

 • Υδραυλικές εργασίες
 • Εγκαταστάσεις θέρμανσης – Αέριο
 • Κλιματισμός
 • Απόφραξη
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Αλλαγή δαπέδων
 • Τρίψιμο Μαρμάρων
 • Αλλαγή κουφωμάτων
 • Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες
 • Θερμοπρόσοψη – Μονώσεις
 • Γυψοσανίδες
 • Ελαιοχρωματισμοί