Έκδοση αδειών

  • Έγκριση δόμησης
  • Έκδοση αδείας  εργασιών μικρής κλίμακας
  • Έκδοση αδείας εργασιών του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν.4067/12 (48ώρη ενημέρωση)
  • Ενεργειακό πιστοποιητικό