Υπηρεσίες

Ανακαινίσεις

 • Ανακαίνιση μπάνιου,
 • Ανακαίνιση κουζίνας,
 • Ολική ανακαίνιση,
 • Διαμόρφωση χώρου

Επιμέρους Εργασίες

 • Υδραυλικές εργασίες,
 • Εγκαταστάσεις θέρμανσης – Αέριο,
 • Κλιματισμός,
 • Απόφραξη,
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες,
 • Αλλαγή δαπέδων,
 • Αλλαγή κουφωμάτων,
 • Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες,
 • Θερμοπρόσοψη – Μονώσεις,
 • Γυψοσανίδες,
 • Ελαιοχρωματισμοί

Συντήρηση

 • Καυστήρων Αερίου – Πετρελαίου
 • Κλιματιστικών
 • Μόνωσης
 • Καθαρισμός τζακιών

Σχεδιασμός – Διακόσμηση

 • Διακόσμηση εσωτερικών χώρων,
 • 3d απεικονίσεις

Έκδοση αδειών

 • Έγκριση δόμησης,
 • Έκδοση αδείας  εργασιών μικρής κλίμακας,
 • Έκδοση αδείας εργασιών του άρθρου 4, παρ. 3 του Ν.4067/12 (48ώρη ενημέρωση),
 • Ενεργειακό πιστοποιητικό